Adaptacje projektów gotowych

W przypadku zakupu tzw. projektu gotowego, wybranego z katalogu, niezbędne jest sprawdzenie czy spełnia on wymogi stawiane przez plan miejscowy lub warunki zabudowy oraz przystosowanie go do warunków miejscowych w tym warunków gruntowych. Konieczne jest również przygotowanie planu zagospodarowania terenu. W tym celu wykonuje się opracowanie zwane adaptacją, które jest podstawą do otrzymania pozwolenia na budowę.

 

Dla projektów gotowych możliwe jest także wykonanie:

  • koncepcji aranżacji i wystroju wnętrz
  • animacji i wizualizacji komputerowych 3D

Działalność ta dotyczy:

  • budynków mieszkalnych jednorodzinnych
  • budynków garażowych