Kosztorysy

W celu oszacowania ilości materiałów budowlanych, nakładów pracy oraz kosztów danej inwestycji, w zależności od wymaganej szczegółowości opracowania wykonujemy:

  • przedmiary robót
  • kosztorysy orientacyjne (na etapie planowania inwestycji)
  • zbiorcze zestawienie kosztów (w fazie założeń techniczno-ekonomicznych)
  • kosztorysy inwestorskie
  • kosztorysy ofertowe
  • kosztorysy wykonawcze, dodatkowe i zamienne