Nadzory budowlane

Zgodnie z obowiązującym Prawem Budowlanym dla każdej budowy konieczne jest powołanie Kierownika Budowy. Oferujemy Państwu usługi osoby posiadającej uprawnienia wykonawcze do pełnienia tej funkcji, jak również roli Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Na życzenie sprawujemy nadzory autorskie nad inwestycją oraz nadzory inwestycyjne.