Doradztwo techniczne i obsługa administracyjno-prawna

Na każdym etapie realizacji inwestycji, zarówno w fazie projektowania jak i wykonawstwa, oferujemy fachowe doradztwo techniczne pozwalające uniknąć wielu błędów, które mogły by przysporzyć inwestorowi znacznych strat finansowych.

W przypadku gdy inwestor nie jest w stanie osobiście zająć się kwestiami urzędowymi związanymi z budową, może upoważnić nasze biuro do prowadzenia wszelkich formalności w zakresie pozyskania niezbędnych dokumentów w tym uzgodnień, opinii i warunków technicznych oraz uzyskania ostatecznych decyzji i pozwoleń.