Inwentaryzacje, opinie i ekspertyzy

Oferujemy przegląd i pomierzenie istniejącej zabudowy oraz wykonanie na tej podstawie dokumentacji opisowej i rysunkowej zwanej dokumentacją inwentaryzacyjną. Działania te są niezbędne do wykonania projektu rozbudowy, przebudowy, nadbudowy, zmiany sposobu użytkowania czy też termomodernizacji.

Po zinwentaryzowaniu obiektu budowlanego często potrzebna jest ocena jego przydatności do użytkowania. W tym celu niezbędne jest opracowanie opinii technicznej. W przypadku, gdy konieczna jest szczegółowa analiza elementów, w tym parametrów materiałowych wykonuje się ekspertyzę techniczną.