Charakterystyka energetyczna budynków

Na etapie projektowania budynków należy zwrócić szczególną uwagę na zastosowanie dobrych materiałów budowlanych, właściwe dobranie warstw przegród budowlanych oraz przyjęcie odpowiedniej i oszczędnej techniki grzewczej. W celu oceny tych parametrów wykonuje się charakterystykę energetyczną budynków.

Dokumentem prezentującym zapotrzebowanie budynku na energię jest świadectwo charakterystyki energetycznej. Według obowiązującego prawa świadectwa są wymagane m.in. przy oddawaniu budynku do użytkowania, a przy zakupie np. nowego mieszkania każdy sprzedający ma obowiązek okazać je kupującemu.

W celu szczegółowej analizy istniejącego budynku dokonuje się audytu energetycznego, często z użyciem kamery termowizyjnej.

W przypadku gdy budynek nie spełnia podstawowych wymagań stawianych przez warunki techniczne lub gdy zależy nam na zmniejszeniu zużycia energii należy wykonać projekt termomodernizacji. Wykaże on czy wystarczy docieplić przegrody zewnętrzne budynku, czy też konieczna jest wymiana instalacji grzewczej na nową o większej sprawności.